o-nama-image

Veliki servis lokomotive OnTrack 711

U okviru Ugovora „Kontrolni pregled i održavanje lokomotiva i loko traktora“ za NIS a.d. Nis Blok Promet, rađen je veliki servis unikatne lokomotive OnTrack 711 i izvršena je izmena softvera za upravljanje i dopuna softverom za diagnostiku lokomotive. Takođe je izvršeno bojenje i ispisivanje kompletne lokomotive po zahtevu Naručioca.

Šinvoz izvršio veliki servis lokomotive OnTrack 711

Kliknite na sliku da biste videli punu veličinu