o-nama-image

Nadzorni audit za sistem menadžmenta kvalitetom

U Šinvoz-u d.o.o. je uspešno sproveden nadzorni audit za sistem menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2008. Novi sertifikati: EVROCERT br. Q 1436/01 važi do 22.12.2016., Qualityaustria br. 10040/0 važi do 07.01.2017. i IQNet br. AT-10040/0 važi do 07.01.2017. godine.

Sa istim sertifikacionim firmama, Šinvoz d.o.o. je započeo postupak sertifikacije po standardu ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2008 i po planu treba da se završi do 30.06.2014. godine.