o-nama-image

Lokomotiva 461-155

Šinvoz d.o.o. je još jednom pokazao da poseduje stručan kadar koji ima znanje i volju za remont električnih lokomotiva. Nešto pred kraj prošle godine izvršene su brzinska i bruto proba lokomotive 461-155 koja je u Šinvoz upućena na investicionu opravku, a vlasništvo je Železnica Srbije. Lokomotiva je 26.12.2013 god. predata naručiocu posla i puštena u saobraćaj.

Kliknite na sliku da biste videli punu veličinu