o-nama-image

Tehnički opis kola tipa Eas sa izvršenom glavnom opravkom

Kola su namenjena za prevoz svih vrsta rastresitog i komadnog materijala. Po konstrukciji, izradi i opremi kola odgovaraju važećim propisima UIC, RIV i JŽ. Konstrukcija kola obezbeđuje potpunu zamenljivost standardnih i unificiranih delova i sklopova prema objavi UIC 570. Kola su predviđena za saobraćaj na svim prugama normalnog koloseka izuzev pruga u Velikoj Britaniji. Kola su uvrštena u vozni park JŽ.

U ponudi nudimo 40 komada polovnih vagona na prodaju ili iznajmljivanje.

Ukoliko želite da vidite tehničke karakteristike ovog objekta kliknite ovde