o-nama-image

Remont šinskih vozila i sklopova

Elektro-motorni voz 412-416 (RVR, Riga, Letonija)

Dizel-motorni voz 712-714 (Makosa, Španija)

Elektro-lokomotiva 441 (Asea, švedska; licencirao Djura Djaković,Hrvatska)

Dizel-elektro lokomotiva 641 serije 200 (Ganz Mavág, Mađarska)

Dizel-elektro lokomotiva 641 serije 300 (Ganz Mavág, Mađarska)

Dizel-elektro lokomotiva 642(Brissonneau et Lotz, Francuska;licencirao Djuro Djaković, Hrvatska)

Dizel-elektro lokomotiva 643 (Brissonneau et Lotz, Francuska; licencirao Đuro Djaković, Hrvatska)

Dizel-električna lokomotiva 661 ( General Motors, USA)

Dizel-hidraulična lokomotiva 734 (Brissonneau et Lotz, Francuska; licencirao Djuro Djaković,Hrvatska)

Dizel-mehanička lokomotiva (Jenbah, Austrija; licencirao Đuro Đaković, Hrvatska)

Parna lokomotiva serije 001,033,062 (Šinvoz je osvojio proizvodnju lokomotiva “bez vatre“)

Teretni vagoni raznih serija