o-nama-image

Istorijat kompanije

„Šinvoz“ je nastao postepenom tehnološkom i vlasničkom transformacijom jedne od najstarijih fabrika u zrenjaninskom regionu.

Od osnivanja do danas izrastao je u konkurentsku firmu industrijskog remonta i proizvodnje koji raspolaže sa oko 22 000 m2 opremljenog proizvodnog i poslovnog prostora.

Preteča današnje fabrike je železnička radionica osnovana 1887.godine koja je u periodu od 1945.godine do danas proširenjem kapaciteta i modernizacijom postala okosnica razvoja zrenjaninske metalne industrije.

Uspešan nastup i opstanak „Šinvoz“-a na regionalnom tržištu rezultat je doslednog poštovanja ugovornih obaveza, rokova i kvaliteta proizvoda i usluga te konkurentnih cena.