o-nama-image

Pregled referentne liste opravljenih vučnih i vučenih vozila

U remontnoj radionici “Šinvoz”, u proteklom periodu izvršene su opravke, modifikacije i remotorizacije na mnogobrojnim vučnim vozilima, kako za potrebe gotovo svih železničkih uprava sa prostora bivše SFRJ, tako i za potrebe privatnih vlasnika, kao I opravka vučenih vozila.

Elektromotorni vozovi (EMV):

  • EMV ser. 411/415 Olimpik – remontovano više vozova u rangu glavne i srednje opravke za potrebe železnice BiH
  • EMV ser. 412/416 - remontovano više desetina vozova u rangu glavne, srednje i vanredne opravke, sa mnogobrojnim modifikacijama, a za potrebe železnica Srbije, Makedonije i Crne Gore

Električne lokomotive (El. lok.):

El. lok. ser. 441 - remont u rangu glavne opravke za potrebe AD Železnice Srbije

El. lok. ser. 461 - remont u rangu glavne opravke za potrebe AD Železnice Srbije

Dizel motorni vozovi (DMV) i kola:

DMV ser. 811/816 (Ganz) - remont desetak vozova u rangu glavne, srednje i vanredne opravke, a za potrebe Železnice Srbije

DMV ser. 812/818 - remont stotinjak vozova u rangu glavne, srednje i vanredne opravke

DMV ser. 812/814 - remont sedam vozova u rangu glavne opravke sa remotorizacijom za potrebe Železnice Srbije

DMV ser. 712/714 (Makosa) - remont dvadesetak vozova u rangu glavne, srednje i vanredne opravke, a za potrebe Železnice Srbije I Makedonije

Dizel motorna kola ser. 710 - urađena glavna opravka na deset kola za potrebe JP Železnice Srbije

Dizel elektične lokomotive (DEL):

DEL ser. 641; podserija 100/200/300 - remontovano stotinjak lokomotiva u rangu glavne opravke sa i bez remotorizacije, srednje i vanredne opravke, sa mnogobrojnim modifikacijama, a za potrebe JP Železnice Srbije

DEL ser. 642 i 643 - remontovano više desetina lokomotiva u rangu glavne, srednje i vanredne opravke, a za potrebe železnica Srbije, Makedonije i Crne Gore

Parne lokomotive:

Parne lokomotive serija 62; 83; 33 … - remontovano više desetina lokomotiva u svim rangovima opravke, za sve železničke uprave na teritoriji nekadašnje SFRJ,kao , za industriju (na primer Fabrika viskoze Loznica,Fabrika kablova Jagodina….) I privatnog operatera iz Francuske

Teške motorne drezine (TMD):

TMD ser.911/912/915/916 - remontovano više desetina drezina u rangu glavne opravke sa i bez remotorizacije, srednje i vanredne opravke, a za potrebe Železnice Srbije, Crne Gore i privatnih vlasnika (NIS, ZGOP,….)

Industrijske lokomotive

Remontovano i remotorizovano više desetina različitih industrijskih lokomotiva ( serije DL, DHL, CEM…) za potrebe NIS-a,TIR-a Bor,TENT-a Obrenovac……

Vagon cisterne

Remontovano je nekoliko stotina vagon cisterni serije 781,791,796,799…, obima VO,KP I TO

Teretni vagoni

Remontovano je nekolko desetina teretnih vagona tipa Eas obima velike opravke za potrebe nekoliko privatnih operatera

  • EMV ser. 411/415 Olimpik – remontovano više vozova u rangu glavne i srednje opravke za potrebe železnice BiH